جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
مستند رازهای حل نشده ی تاریخ

mostanadUnsolved mysteries of history

مستند زندگی نامه ی مارلون براندو

radio negarمستند زندگی نامه ی مارلون براندو

بازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

بازخوانی یک پرونده(قاتل زنجیره ای)قسمت اول

مستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

radio Negarمستند دوبله وقتی میمیریم چه اتقاقی میفته؟

مستند چی میشد اگر زمان مرگمان را میدانستیم؟

radio Negarپادکست علمی

مستند یک سال نشستن دست

radio Negarپادکست علمی

آخرین زن روی کره ی زمین

radio Negarمستند آخرین زن روی کره ی زمین