شما اینجا هستید : خانه

داستان کوتاه صوتی علی مجاهدی

داستان کوتاه صوتی کوتاه درحوالی گناه(علی مجاهدی) به قلم  محمد سرشار و روایتگری ولی الله اشرفی

این داستان با مظمون راویان جنگ و تمی مینی مالیستی نوشته شده کخشی از داستان کوتاه صوتی عی مجاهدی رو در ادامه در اختیارتون قرار دادیم:

همراهش دوباره زنگ خورد؛ بلندتر. علی مجاهدی نوشته بود: «عالیه. ساعت ده بیا.»
نوشت: «اون موقع سر کارم. بعد از ظهر می‌تونم بیام. هستی؟» و فرستادش. اما نشد. نرسید. گزارش ارسال می‌گفت. دوباره تلاش کرد. باز هم نشد.
سر کار رفت. ده و نیم تلفن همراهش زنگ خورد. علی مجاهدی بود. گوشی را که برداشت، سلام کرد؛ با هیجان. اما آن طرف خط یک زن بود.
ـ آقا شما برای من اس ام اس فرستاده بودین؟
جا خورد. گفت: «من برای آقای مجاهدی اس ام اس فرستاده بودم. مگه این همراه ایشون نیست؟»
زن گفت: «آقای مجاهدی دیگه کیه؟» گفت: «صبر کنید.»
و تند تند سررسیدش را ورق زد تا رسید به کارت ویزیت. شماره را خواند.
ـ این شماره منه!
چیزی نگفت. زن ادامه داد: «لطفا دیگه مزاحم نشین!» و قطع کرد. لحنش تند بود.
لاله گوشهایش سرخ شده بود. پنجره را باز کرد. سرمای هوای زمستانی دوید داخل اتاق و لرزی به جانش انداخت.
نشست پشت میز و سرش را میان دستهایش گرفت و گذاشت سرما از لباسهایش بگذرد و بر تنش پنجه بکشد.

اگر اهل مطالعه هستید و زمان کافی برای خوندن رمان های بلند ندارید داستانهای کوتاه صوتی بهترین گزینه برای شما هستن.
از قسمت داستانهای کوتاه رادیونگار غافل نشید.

1 15 16 17 18 19