جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
ادامه مطلبشعر ارغوان

مینا اسماعیلی پورشعر ارغوان

ادامه مطلبدکلمه اگر نبودم

شاهین آریان منش دکلمه اگر نبودم

ادامه مطلبدکلمه چشمانت را ببند

حمید ناصریدکلمه چشمانت را ببند

ادامه مطلبشعر این چیست

ویدا اسدیشعر این چیست

ادامه مطلبدکلمه عید مبعث

Mehran Baratieid mabas

ادامه مطلبقصه زمستان

homan tavajohighese zemston

ادامه مطلبیلدا فرصت دیدارها

shadi jahangiriyalda forsat didarha

ادامه مطلبزندگی اشتباهی

MokhtarizndegiEshtebahi

ادامه مطلبدکلمه خواهر

DeklamehSister

ادامه مطلبتو همه دنیامی

Deklamehto hame donyami

ادامه مطلبحاشیه نشینی

DeklamehHashieh Neshini

ادامه مطلبدکلمه دستامو بگیر

Deklamehtake my hands

ادامه مطلببهار

radio negarبهار

ادامه مطلبفاصله ها

radio negarفاصله ها

ادامه مطلبدکلمه خاطرات خیالم

radio Negarدکلمه خاطرات خیالم

ادامه مطلبطاقت بیار

radio negar طاقت بیار

ادامه مطلبمیز چوبی

radio Negarمیز چوبی

ادامه مطلببهانه های زندگی

radio Negarبهانه های زندگی

ادامه مطلبمن با تو

radio Negarدکلمه من با تو

ادامه مطلبانتخاب

radio Negarدکلمه انتخاب