جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
ادامه مطلبتو همه دنیامی

Deklamehto hame donyami

ادامه مطلبحاشیه نشینی

DeklamehHashieh Neshini

ادامه مطلبدکلمه دستامو بگیر

Deklamehtake my hands

ادامه مطلببهار

radio negarبهار

ادامه مطلبفاصله ها

radio negarفاصله ها

ادامه مطلبدکلمه خاطرات خیالم

radio Negarدکلمه خاطرات خیالم

ادامه مطلبطاقت بیار

radio negar طاقت بیار

ادامه مطلبمیز چوبی

radio Negarمیز چوبی

ادامه مطلببهانه های زندگی

radio Negarبهانه های زندگی

ادامه مطلبمن با تو

radio Negarدکلمه من با تو

ادامه مطلبانتخاب

radio Negarدکلمه انتخاب

ادامه مطلبسلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

radio Negarمسیحا

ادامه مطلبپاییز از زوال تا زایش

radio Negarدکلمه پاییز از زوال تا زایش

ادامه مطلببیداری بماند

radio Negarدکلمه بیداری بماند

ادامه مطلبعروسک من

radio Negarعروسک من

ادامه مطلببی خبری

radio Negarبی خبری

ادامه مطلبماه غریب – کلیپ نیمه شعبان

radio Negarmah gharib