جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان یلدای آن روز

saeed sayafiyaldaye on roz

داستان یلدا آن قدیم ها

shadi jahangiriyalda on ghadimha

قصه زمستان

homan tavajohighese zemston

داستان پینه دوز

minaesmailiporpinedoz

داستان رابطه

minaesmailiporrabete

داستان نقش بندان

minaesmailipornaghshbandan

داستان کوتاه طلاق

radio Negarداستان کوتاه طلاق

داستان گزارشی از گور

گروه 100 داستانداستان گزارشی از گور

داستان کوتاه جمال

radio Negarداستان کوتاه جمال

داستان دست در دست باد

radio negarداستان دست در دست باد

داستان مرغ عشق

radio Negarداستان مرغ عشق

داستان بحرالعلوم

radio Negarداستان بحرالعلوم

داستان خاکستری و نارنجی

radio Negarداستان خاکستری و نارنجی

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان کوتاه راننده

radio Negarداستان کوتاه راننده

داستان روزهای طلایی

radio Negarداستان روزهای طلایی

داستان کوتاه رقص

radio Negarداستان کوتاه رقص

داستان رژ آجری

radio Negarداستان رژ آجری

داستان شام آخر

radio Negarداستان شام آخر

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند