جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
داستان کوتاه طلاق

radio Negarداستان کوتاه طلاق

داستان گزارشی از گور

گروه 100 داستانداستان گزارشی از گور

داستان کوتاه جمال

radio Negarداستان کوتاه جمال

داستان دست در دست باد

radio negarداستان دست در دست باد

داستان مرغ عشق

radio Negarداستان مرغ عشق

داستان بحرالعلوم

radio Negarداستان بحرالعلوم

داستان خاکستری و نارنجی

radio Negarداستان خاکستری و نارنجی

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان کوتاه راننده

radio Negarداستان کوتاه راننده

داستان روزهای طلایی

radio Negarداستان روزهای طلایی

داستان کوتاه رقص

radio Negarداستان کوتاه رقص

داستان رژ آجری

radio Negarداستان رژ آجری

داستان شام آخر

radio Negarداستان شام آخر

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

داستان کوتاه سگ پوشالی

radio Negarداستان کوتاه سگ پوشالی

داستان کوتاه آخرین ضربه

radio Negarداستان کوتاه آخرین ضربه

داستان زنی که از دنده چپ متولد می شود

radio Negarداستان زنی که از دنده چپ متولد می شود

داستان رویاهایم را میفروشم

radio Negarداستان رویاهایم را میفروشم

داستان شنل

radio Negarداستان شنل

داستان نسیم بهاری

radio Negarداستان نسیم بهاری