جدیدترینپربازدیدترینتصادفی
پادکست فوبیا

podcast phobia

بهار

radio negarبهار

داستان دست در دست باد

radio negarداستان دست در دست باد

داستان مرغ عشق

radio Negarداستان مرغ عشق

داستان خاکستری و نارنجی

radio Negarداستان خاکستری و نارنجی

داستان عالم بی رنگ

radio Negarداستان عالم بی رنگ

داستان کوتاه راننده

radio Negarداستان کوتاه راننده

داستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

radio Negarداستان استخوانها باهم نزاعی ندارند

داستان نسیم بهاری

radio Negarداستان نسیم بهاری

من با تو

radio Negarدکلمه من با تو

مستند چی میشد اگر زمان مرگمان را میدانستیم؟

radio Negarپادکست علمی

داستان شکلات

radio Negarداستان شکلات

مستند یک سال نشستن دست

radio Negarپادکست علمی

پاییز از زوال تا زایش

radio Negarدکلمه پاییز از زوال تا زایش

داستان مرغدانی

radio Negarداستان مرغدانی 5 اپیزود

بیداری بماند

radio Negarدکلمه بیداری بماند

داستان کوتاه سایه هایی در گذر

radio Negar سایه هایی در گذر

عروسک من

radio Negarعروسک من

داستان صدای دور پارس سگ

radio Negarصدای دور پارس سگ

نامه ای به همسر پرستارم

radio Negarنامه ای به همسر پرستارم